Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 18.08.2017
Stav: Prijaté

Hlavná 1111

Mesto/obec
Smolinské
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.06.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Smolinské
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.06.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Smolinské